Sten Broman citat 
Bengt-Olf Landins sonett
Povel hyllar på 75-årsdagen
Q-vers 1930
Q-vers 1972
Texikava Sällskapet
 

 Farväl Kött
Carlhåkan Larséns bok

In English

Sten Broman
1902-1983

25/3 1902 - 29/10 1983

lundensare, musikskriftställare, altviolinist, tonsättare, historieberättare, gourmand och dragspelshatare. Han studerade i sin ungdom violin för Henri Marteau och musikhistoria för Curt Suchs.
För den breda allmänheten gjorde han sig framförallt känd för TV-programmen Musikfrågan och Kontrapunkt, som var mycket populära på 60- och 70-talen.
1973 komponerade han musikstycket Musica Catedralis som spelades vid Lunds domkyrkas kryptas 850-års-jubileum. Broman var också aktiv i Gastronomiska akademin.

Biografi:
1921 Provspelning för Henri Marteau i Malmö

1922 Prags tyska musikakademi: mästarklass i violin för Henri Marteau,
dirigering för Alexander Zemlinsky, komposition för Fidelio Finke

1920-talet Musikhistoria för Peter Wagner, Freiburg, och Curt Sachs, Berlin
1923-66 Musikrecensent i Sydsvenska Dagbladet

1924-30 Grundare och ledare av den sydsvenska avdelningen av
International Society for Contemporary Music (ISCM)

1926 Fil.lic i musikhistoria

1929-40 Konsertmästare och sekreterare i Lunds orkesterförening

1930-62 Ordförande i ISCM:s svenska sektion

1931-33 Altviolinist i Skånekvartetten

1935-55 Ledare av föreläsningsföreningens universitetscirklar i musikhistoria

1937-48 Altviolinist i Skånekvartetten

1942-53 Radiorapsodier

1946-66 Programdirektör i Salomon Smiths kammarmusikförening

1946-66 Sydsvenska filharmoniska föreningens dirigent

1956-59 ISCM:s vice president

1961 Ledamot av Kungl. Musikaliska Akademien

1963 Hedersledamot av ISCM

1964-80 Musikfrågeprogrammet Kontrapunkt i TV

Född den 25 mars 1902 i Uppsala, död den 29 oktober 1983 i Lund. Uppväxt i Lund där han också fick sin första undervisning. 1921 blev han elev i violinspel för Henri Marteau, som tog honom till sin mästarklass vid musikhögskolan i Prag. Broman studerade även komposition där för Romeo Finke och dirigering med Alexander von Zemlinsky som lärare. De musikvetenskapliga studierna inleddes i Freiburg, Schweiz, för Peter Wagner för att fortsättas i Berlin (C. Sachs). Fil.lic.-examen 1926 i Lund. Musikrecensent i Sydsvenska Dagbladet 1930-67. Grundare av "Skånekvartetten" 1937, medlem av "Pianokvartetten" 1948-1951. Ledamot av Musikaliska Akademien 1961.

Till Sten Bromans gärning hör också det betydelsefulla arbetet inom ISCM, alltsedan första Världsmusikfesten 1923. President i ISCM:s svenska sektion 1930-1962, andre ordförande inom sällskapets presidium 1956-1959 och utsedd till hedersledamot 1963. Genom TV-sändningar i hela Skandinavien nådde han också stor popularitet som musikalisk folkbildare i programmet "Musikfrågan - Kontrapunkt".

Enligt anekdoter, som inte minst han själv har spridit, debuterade han som tonsättare vid två års ålder. Då han nått mer vuxen ålder blev han känd i större kretsar som en egensinnigt kärv komponist, influerad av modernistiska riktningar med vilka han bekantat sig under sina omfattande resor i Europa. Reger och i ännu högre utsträckning Hindemith hörde till hans husgudar. På denna grund byggde han upp ett tonspråk med intrikat harmonik och täta kontrapunktiska satser. Ett annat ideal för komponisten Sten Broman var den komplexa stämtekniken i medeltidens och den tidiga renässansens vokalpolyfoni - han var en initierad kännare av nederländska mästare (Okeghem, Obrecht, de Prez).

Med tiden blev Bromans verk alltmer märkta av hans böjelse för stora omfång, väldiga eruptioner och virvlande klangmassor. De nio symfonierna (1962-1974) representerar till fullo denna senare utveckling i hans liv. Sin allra största satsning tillägnade han Lunds domkyrka vid dess 850-års jubileum "Musica Cathedralis" i åtta satser för solister, körer, tonband, orglar och klockorna i kyrktornet en magnifik gestaltning av kyrkomusikens olika element: gregoriansk sång, extas och jubel, stilla meditation
Hans-Gunnar Peterson